Bezbednost hrane
Miker produkt Blizzard 640 - optičko prebiranje voća

Tehnologija proizvodnje

Preduzeće "Miker Produkt" opremljeno je savremenom tehnologijom za preradu i smrzavanje voća, posebnim prostorom za klimatizovanje svežeg voća, specijalnim tunelom za duboko zamrzavanje i Blizzard 640 laserskom i optičkom mašinom za sortiranje voća.

Kako bismo osigurali da naši korisnici od nas uvek dobijaju bezbedne i kvalitetne proizvode mi pratimo zakonsku regulativu, najnovija saznanja, proizvođačku praksu i standarde iz našeg domena poslovanja. Uvođenjem novih standarda iz oblasti bezbednosti hrane stvaramo preduslove za izlazak na nova tržišta.

Bezbednost hrane nam je na prvom mestu!

Bezbednost proizvoda

"Miker Produkt" d.o.o. primenjuje sistem bezbednosti hrane HACCP (Hazard analysis and critical control points) prema Codex Alimentarius-u (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) kao i sistem bezbednosti hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2018 koji je sertifikovan od strane međunarodnog sertifikacionog tela "Quality Austria".

Prioritet "Miker Produkt" d.o.o. je zadovoljstvo kupaca bezbednošću i kvalitetom naših proizvoda kao i tačnim poštovanjem preuzetih rokova isporuke.

Naši zaposleni su u potpunosti obučeni, kvalifikovani, sposobni i motivisani za realizaciju proizvodnje prema svim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Praćenje sledljivosti sirovina

Sertifikati kvaliteta

Miker Produkt HACCP sertifikat
Miker Produkt ISO 22000 sertifikat
Praćenje sledljivosti proizvoda

O sirovinama i proizvodima

Naši dobavljači su provereni, pouzdani, nepromenjivog kvaliteta i posebno brzi i tačni u preuzetim rokovima isporuke. Sirovine (voće, povrće i šumski plodovi) i drugi repromaterijal su zdravstveno ispravni, što je verifikovano u ovlašćenim laboratorijama i potvrđeno u prijemnoj kontroli.

Posebnu pažnju posvećujemo kontroli svih faza prerade voća. Upotrebljavamo najsavremenije softversko rešenje za praćenje toka i sledljivosti sirovina i proizvoda. Sve informacije o sirovinama i proizvodima nalaze se u digitalnom formatu, bez suvišne upotrebe papira. Pokrivene su sve faze proizvodnje, od otkupa, preko prerade, do pakovanja i otpremanja.

Princip neprestanog napretka je naš pristup ka stalnom poboljšanju i unapredjenju sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Savremene tehnologije u skladu sa prirodom...

Softverska kontrola svih faza proizvodnje i sledljivosti

Food Safety and Quality System (FSQS) je priznat sistem za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane,  zasnovan na primeni najnovijih naučnih saznanja, adaptivnih metodologija, inovativnih tehničkih rešenja i iskustva iz dokazane svetske prakse. Primena FSQS-a u lancu hrane omogućava proizvođačima, prerađivačima i operatorima hrane da budu prepoznati po:  sposobnosti da isporučuju bezbedne proizvode; ispunjavaju očekivanja potrošača u pogledu kvaliteta hrane; usklađenosti sa zakonskim i regulatornim zahtevima i zahtevima standarda.

Cold Storage Application, poslovna aplikacija za hladnjače, je specijalizovano softversko  rešenje FSQS-a za poslovne procese: podrška poljoprivrednoj proizvodnji; otkup; prerada; pakovanje; skladištenje; isporuka.

U vremenu opterećenom: povećanom brigom potrošača o bezbednosti i kvalitetu hrane koja se termički ne obrađuje a više puta prelazi iz ruke u ruku; povećanim prisustvom toksičnih elemenata, hemijskih kontaminenata, patogena i radionukleida; zdravstvenim incidentima uzrokovanim upotrebom ove hrane (i sa smrtnim ishodima); vraćanjem robe od kupca ili sa granice i blokiranjem hladnjača u slučajevima kada sledljivost ne može biti dokumentovana, Cold Storage Application obezbeđuje zaštitu od navedenih rizika i predvidivost, sigurnost i kontinuitet poslovanja.

Primena aplikacije Cold Storage Application omogućava nam:

  • Uverljivu demonstraciju posvećenosti bezbednosti i kvalitetu hrane primenom svetski priznatog rešenja;
  • Ispunjenje zakonske obaveze definisane u "Zakonu o bezbednosti hrane" koja glasi "subjekt u poslovanju sa hranom dužan je da ima uspostavljen sistem i procedure, koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti";
  • Prevenciju incidenata ugrožavanja bezbednosti hrane i značajno smanjivanje posledica takvih incidenata;
  • Zaštitu i svog interesa i interesa poljoprivrednih proizvođača, ne samo od finansijskog rizika već i od krivične odgovornosti ("Zakon o bezbednosti hrane"), u incidentnim situacijama nastalim identifikacijom nebezbednog proizvoda, sledljivošću na nivou gajbice;
  • Efektivno i efikasno delovanje u situacijama u kojima je potrebno hitno preduzimanje mera zbog ugrožene bezbednosti hrane (food safety emergency).

Cold Storage Application poslovnu aplikaciju čine moduli: Farmer’s Book, Sampling and Analysis i Food Traceability.

  • Farmer’s Book (Knjiga poljoprivrednog proizvođača) Modul namenjen za: podršku poljoprivrednim proizvođačima u primeni dobre poljoprivredne prakse; evidenciju primenjenih mera i postignutih rezultata u poljoprivrednoj proizvpdnji; analizu rezultata, uočenih grešaka i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
  • Sampling and Analysis (Uzorkovanje i analize) Modul namenjen za: upravljanje uzorkovanjem; evidenciju rezultata pogonskih analiza i analiza ivršenih od strane referentnih laboratorija i državnih i regulatornih tela; za nadzor kontrolnih tačaka (CP) i kritičnih kontrolnih tačaka (CCP); za evaluaciju efektivnosti primene HACCP; za evaluaciju efektivnosti i efikasnosti procesa; za dokumentovanje postignutog nivoa bezbednosti i kvaliteta proizvoda.
  •  Food Traceability (Sledljivost hrane) Modul namenjen za: identifikaciju odakle sirovine dolaze, faza prerade, gde gotovi proizvodi odlaze; brzu dostavu tih informacija nadležnim državnim organima; efektivno i efikasno upravljanje opozivom i povlačenjem identifikovanih nebezbednih proizvoda.