9. aprila 2021.

Hladnjača “Miker Produkt” specijalizovala se za isporuku širokog spektra zdravog duboko smrznutog voća za različite svrhe.

11. marta 2020.

Postojeća linija za preradu smrznutog voća proširena platformom i pratećom opremom za optički sorter Blizzard 640.

15. novembra 2019.

Nabavljena i puštena u rad mašina za optičko sortiranje voća BLIZZARD 640, čime su povećani kapaciteti prerade i kvalitet.

4. marta 2018.

Uspešno implementiran softver za praćenje sledljivosti u svim fazama proizvodnje, od ulaza sirovina do gotovog proizvoda.

14. maja 2017.

U 2017. godini realizovana je investicija nabavke novih linija za preradu duboko smrznutog voća.

15. decembra 2016.

Uspešno realizovana druga faza investicija – novoizgrađene komore opremljene ram-paletama (regalima) za skladištenje voća.

21. septembra 2016.

Preduzeće “Miker Produkt” uspešno realizovalo planiranu investiciju za 2016. – proširenje skladišnih kapaciteta (komora)