U 2017. godini preduzeće “Miker Produkt” nabavilo je nove linije za preradu (sortiranje) smrznutog voća. Nabavka ove opreme povećaće naše preradne kapacitete, kao i kvalitet dobijenih proizvoda.

Opremanje prerade novom linijom