Preduzeće “Miker Produkt” je sa uspehom realizovalo planirano proširenje kapaciteta za 2016. godinu. Izgrađeni su novi skladišni kapaciteti – komore, tako da je ukupan kapacitet prerade i skladištenja voća znatno uvećan, u skladu sa rastom i razvojem preduzeća.

Izgradnja nove komore za skladištenje DZ voća